Undersøkelse og fyllingsterapi

Hos oss innebærer en undersøkelse med røntgenbilder også en behandlingsplan. I mange tilfeller velger vi å avvente behandling. Dette kan for eksempel gjelde observasjon av gamle fyllinger eller små kariesangrep som man ved riktig oppfølging ikke trenger å behandle med fylling. Uansett vil du som pasient bli grundig informert om tennenes og fyllingenes tilstand, og om det er noe du må, bør eller kan gjøre med tennene dine.

behandlingsrom