Kirurgi

På klinikken har vi en OPG maskin som gir oss mulighet å ta bilde av hele underkjeven og overkjeven. Et OPG bilde gir oss mulighet til å kunne se hvordan for eksempel visdomstennene ligger i kjeven, samt se indikasjoner på sykdom i kjeven. Slik sykdom kan være cyster eller lignende.

For mange er visdomstennene et opphav til problemer, andre lurer på om de kommer til å bli et problem. Vi har gjennom mange år opparbeidet oss en grundig kompetanse på vurdering av visdomstenner og fjernelse av disse. Vi utfører de fleste kirurgiske fjernelsene av visdomstenner selv. I tillegg har vi et nært samarbeid med oralkirurger som vi henviser til ved behov.